Hogeschool van Amsterdam

Intake

De intake maakt het mogelijk om je als deeltijdstudent een traject op maat aan te bieden.

Als je je aanmeldt voor een tweedegraads lerarenopleiding in deeltijd word je door de opleiding uitgenodigd voor een gesprek met een intaker van de opleiding. Je bespreekt samen het (digitaal) intakedossier dat je van tevoren samenstelt. Dit dossier bevat een uitgebreid curriculum vitae en bewijsstukken zoals diploma’s, certificaten, getuigschriften en referenties.

In dit gesprek wordt besproken of je eventueel in aanmerking komt voor vrijstellingen voor vak- en vakdidactische modules, didactische en pedagogische modules en/of een verkort werkpleklerentraject.

Voordat je met de studie start, wordt aan de hand van het dossier een voorlopig studiecontract opgesteld. De Examencommissie van de tweedegraads lerarenopleidingen geeft hier goedkeuring aan. 

 

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 oktober 2017