Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In je derde studiejaar volg je alleen in het eerste semester een aantal vakken bij de opleiding. Zo lees je voor het vak Literatuur en Vertellen een aantal actuele Nederlandstalige romans en voer je originele verwerkingsopdrachten uit. Bij Vakdidactiek 3 werk je aan een vakoverstijgend project volgens de principes van taalontwikkeling en vakinhoud.

In de beroepsopdracht in semester één van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Deze wordt beoordeeld door middel van bekwaamheidsproef halverwege het jaar.

In semester twee van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij  Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 11 april 2017