Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Ook sta je vanaf het eerste jaar bij een van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school en hoe er lesgegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In het eerste semester volg je de module ‘De ontwikkeling van de adolescent’.

Hier vind je globaal de vakken die je in het eerste jaar volgt: Proza-analyse, Taal en Communicatie, Jeugdliteratuur, Formuleren, Grammatica en Lees- en schrijfvaardigheid.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 juni 2017