Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding master Leraar Nederlands is een tweedegraadsbevoegdheid Nederlands vereist.

Om te beoordelen of je toelaatbaar bent voor de opleiding vindt er een toelatingsgesprek plaats met de coördinator van de opleiding. Als je toegelaten wordt, ontvang je een Bewijs van Toelating van de opleiding master Leraar Nederlands. Dit bewijs heb je nodig om te kunnen starten met de opleiding. 

Wil je een afspraak maken voor een toelatingsgesprek, stuur dan een verzoek per e-mail naar mastereducation@hva.nl.

Toelatingseisen losse module

Voor het volgen van een losse module (contractonderwijs) is de minimumeis voor toelating een tweedegraadsbevoegdheid. Als contractstudent kun je ook een ander vak volgen dan waartoe je bevoegd bent.

Er wordt geen toestemming verleend om onderdelen van het masterprogramma te volgen als je voltijds, in deeltijd of per module de bacheloropleiding volgt.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 november 2018