Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Collegegeld

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven.

Overige kosten

Naast het collegegeld moet u rekening houden met kosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden. Deze komen uit op ongeveer € 300 per jaar.

Studiekosten losse module

Voor het volgen van losse modules (contractonderwijs) zijn de kosten € 125 per ECTS (studiepunt). Eén ECTS staat voor 28 uur studeren, inclusief het volgen van colleges. Restitutie is niet mogelijk.

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar in het voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs? Dan kun je een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen als je je professionele niveau wilt verhogen, je vakkennis wilt verdiepen of je wilt specialiseren. Kijk voor meer informatie op de site van  Dienst Uitvoering Onderwijs.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 9 mei 2017