Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In het eerste semester van het derde jaar krijg je nog drie verdiepende modules over moderne letterkunde (Letterkunde 4), Taalbeschouwing en historische Nederlandse Taalkunde (Nederlande Taalkunde 2).

De rest van het jaar staat in het teken van het afronden van je Praktijkonderzoek. 

Hieronder is de inhoud van de Master Leraar Nederlands jaar 3 nader uitgewerkt.

  • Letterkunde
  • Nederlandse Taalkunde
  • Taalbeschouwing

Een volledig moduleoverzicht vind je in de Studiegids

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 30 mei 2017