Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In het eerste semester begin je met basismodules als Academische Taalvaardigheden, Literatuurwetenschap en Algemene Taalwetenschap.

Bijna alle vervolgmodules bouwen hierop voort. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de module oude letterkunde (Letterkunde 1), die je na Literatuurwetenschap in het eerste jaar krijgt.   

Daarnaast start je met Vakdidactiek en leg je de basis van de onderzoekslijn met de modules Onderzoeksvaardigheden 1 en 2. 

Na het eerste semester (aan het eind van het derde blok) krijg je een studieadvies van de examencommissie. Bij een positief studieadvies hebben wij er alle vertrouwen in dat je de studie succesvol kunt afsluiten binnen de gestelde tijd. Bij een negatief studieadvies doe je er verstandig aan met de studie te stoppen.  

Hieronder hebben we de inhoud van de Master Leraar Nederlands jaar 1 nader uitgewerkt.

  • Literatuurwetenschap
  • Academische Taalvaardigheid
  • Letterkunde
  • Lesplan Lexicologie
  • Algemene Taalwetenschap
  • Wetenschapsfilosofie
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Vakdidactiek 

Een volledig moduleoverzicht vind je in de Studiegids

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 maart 2017