Hogeschool van Amsterdam

Leraar Mens en Technologie

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Mens en Technologie. Bachelor, voltijd

Denk je dat je leerlingen in het beroepsonderwijs kunt enthousiasmeren en inspireren tot een keuze voor een loopbaan in de techniek? Ben je nieuwsgierig, inventief, creatief en communicatief? Dan is de opleiding Leraar Mens en Technologie misschien iets voor jou.

De lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; beroepsopdrachten. Deze drie pijlers lopen als een rode draad door je studie. In de beroepsopdrachten krijg je elk semester een grote opdracht waarin je de theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. In het eerste jaar volg je basisvakken als Lesgeven in Technologie, De Leeromgeving van de Toekomst en Transport en Mobiliteit. Ontwerpen is een centraal thema. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school, hoe er wordt les gegeven en leer je de basis van het lesgeven. In het tweede semester loop je stage op een van onze opleidingsscholen ('werkplekleren'). In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bezig met interactieprocessen in de klas, leerpsychologie, leerlingbegeleiding en het ontwerpen van lessen. Daarnaast geef je les tijdens het werkplekleren. Ook kies je een minor. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en een praktijkonderzoek.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten minimaal 14,4 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Als tweedegraads leraar Mens en Technologie kun je lesgeven op het vmbo, mbo en in de onderbouw van havo/vwo.

Lees meer

Heb je een havo- of vwo-diploma met een C&M profiel, dan is WiA of WiB een vereiste.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding