Hogeschool van Amsterdam

Leraar Maatschappijleer

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Maatschappijleer. Bachelor, voltijd

Als leraar maatschappijleer leer je jongeren de maatschappij vanuit verschillende perspectieven te analyseren. Leerlingen zien in dat samenleven altijd dilemma's met zich meebrengt.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de therorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. Belangrijke vakken en onderdelen in het eerste studiejaar zijn onder andere: Sociologie, Economie, Politicologie, Jongerencultuur, Wereldreligies, Verzorgingsstaat, Recht en Criminaliteit, Huwelijk en Gezin, Project Lokaal Bestuur en Massamedia. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school, hoe er les gegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In het tweede semester loop je stage op een van onze opleidingsscholen. Je geeft een aantal lessen om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Daarnaast geef je les tijdens het werkplekleren. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten circa 14 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar maatschappijleer kun je lesgeven in het vmbo en op het mbo.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding