Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Maatschappijleer duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht waarin je de behandelde theorie over didactiek en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar.

Op  www.studiegids.hva.nl vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 11 september 2017