Hogeschool van Amsterdam

Leraar Maatschappijleer

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Maatschappijleer. Bachelor, deeltijd

Politieke en maatschappelijke vraagstukken en dilemma's zijn de kern van het vak maatschappijleer. Vind je dit interessant om over te brengen aan jongeren? Misschien is deze opleiding dan iets voor jou.

Deze opleiding heeft een flexibel studieprogramma. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de examencommissie.

Lees meer

Je hebt 42 lesweken per jaar. De colleges zijn ingeroosterd op één dag. Voor jouw opleiding is dit op maandag. Let wel, dit geldt voor het studiejaar 2017-2018. De contactijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Lees meer

Na je afstuderen wil je natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag als leraar. Als tweedegraads leraar maatschappijleer kun je lesgeven op het vmbo, mbo of in de onderbouw van havo/vwo.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4.

Lees meer

Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk op 31 augustus via hva.studielink.nl met je DigiD. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werk- dagen in beslag. Na inschrijving ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor een intake.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding