Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Horeca en Voeding Tweedegraads duurt vier jaar. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht waarin je de vakdidactische en pedagogische theorie die je krijgt aangereikt direct leert toe te passen tijdens het werkplekleren. Je werkt tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. In elke onderwijsperiode volg je onderwijs in elk van de drie pijlers.

In het derde jaar kies je een minor en één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. Het behalen van de LIO-assessment (bekwaamheidsproef) aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma

In die Studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 21 september 2017