Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In jaar één, het propedeusejaar, maak je kennis met een aantal kernthema’s in het vakgebied. Ook sta je vanaf het eerste jaar bij een van onze opleidingsscholen voor de klas en geef je al een aantal lessen. In de beroepsopdrachten maak je kennis met de school en hoe er lesgegeven wordt en leer je de basis van het lesgeven. In het eerste semester volg je de module ‘De ontwikkeling van de adolescent’.

Daarnaast krijg je een breed vakkenpakket aangeboden, zoals Biologie, Scheikunde en Praktijk Horeca en Voeding en vakken binnen de leerlijnen voedingstechnologie en bedrijf & organisatie. 

Vakkenoverzicht jaar 1 

semester 1A

semester 1B

Biologie Scheikunde 
Scheikunde Beroepsopdracht 
Beroepsopdracht  Ontwikkeling van de adolescent
Ontwikkeling van de adolescent  Praktijkvaardigheden 
Praktijkvaardigheden  Vakdidactiek 

semester 2A

semester 2B

Biologie Bedrijf en Organisatie 
Beroepsopdracht Bedrijf en Organisatie 
Praktijkvaardigheden 1 Beroepsopdracht 
Praktijkvaardigheden 2 Praktijkvaardigheden
Voedingstechnologie Voedingstechnologie 
Werkplekleren Werkplekleren

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 21 maart 2017