Hogeschool van Amsterdam

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Gezondheidszorg en Welzijn. Bachelor, deeltijd

Ben jij een vakman of –vrouw met ervaring binnen de gezondheidszorg of de welzijnssector en wil je je kennis en vaardigheden doorgeven aan vmbo- en mbo-leerlingen? Wil je jongeren uitdagen meer bewust bezig te zijn met hun gezondheid? Dan is de opleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn iets voor jou.

De opleiding biedt je alles wat je nodig hebt op het gebied van vakkennis, vakdidactiek en de voorbereiding op het beroep van leraar. Je kunt deze deeltijdopleiding versneld volgen. De feitelijke studieduur verschilt per persoon, in het algemeen ronden studenten de opleiding tussen de 2 en 4 jaar af.

Lees meer

Je hebt in principe op dinsdag colleges op de HvA. Wanneer je het volledige programma volgt, is het aantal contacturen circa 10 uur per week, waarbij een contactuur wordt uitgedrukt in een onderwijsuur van 50 minuten. Reken daarnaast op vijftien tot twintig uur zelfstudie per week, wanneer je het volledige studieprogramma volgt.

Lees meer

Als tweedegraads leraar Gezondheidszorg en Welzijn kun je lesgeven in het vmbo, het mbo en praktijkonderwijs in de sectoren Zorg, Welzijn en Dienstverlening. Daarnaast kun je het vak verzorging geven in de onderbouw van de havo of het vwo. Heb je je tweedegraadsbevoegdheid? Dan kun je kiezen voor de masteropleiding Educational Needs, Pedagogiek of Professioneel Meesterschap.

Lees meer

Je bent toelaatbaar met een havo, vwo of mbo- niveau 4 diploma. Heb je al een bachelor in de Zorg en/of Welzijn behaald op hbo of universitair niveau, dan kun je een versneld programma volgen. Klik op 'lees meer' voor het schema met toelatingseisen en meer informatie als je niet aan de toelatingseisen voldoet.

Lees meer

Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk op 31 augustus via hva.studielink.nl met je DigiD. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor de intake.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding