Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Schrijf je in op uiterlijk 1 mei 2018 voor studiejaar 2018-2019. Gebruik hiervoor het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

Twee weken voor de gekozen studiekeuzecheck ontvang je per e-mail de verplichte huiswerkopdracht.

De huiswerkopdracht bestaat uit drie onderdelen:

  • Het lezen van enkele artikelen;
  • Het schrijven van een essay;
  • Een online vragenlijst.

Je hebt een week de tijd om de huiswerkopdracht te maken en in te leveren (over de precieze wijze van inleveren ontvang je later meer informatie). Houd hier dus rekening mee bij het kiezen van een studiekeuzecheck datum.

Heb je het huiswerk niet tijdig gemaakt en ingeleverd dan heb je geen toegang tot de gekozen studiekeuzecheck. Je ontvangt meer informatie over de verdere gang van zaken.

Heb je het huiswerk wel gemaakt en ingeleverd dan ontvang je per e-mail meer informatie over de datum en locatie van de studiekeuzecheck.

De studiekeuzechecks voor de opleiding Leraar Geschiedenis vinden plaats op 24 april 2018 of 4 juni 2018. Houd alvast rekening in je agenda met deze data.

De studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar Geschiedenis en studeren aan een hbo-opleiding de juiste keuze voor je is.

De studiekeuzecheck bestaat uit:

  • een college;
  • een praktijkopdracht;
  • een beoordeling (toets en presentatie).

Daarnaast maak je kennis met je aanstaande medestudenten en docenten.

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je een studiekeuzeadvies.

Je krijgt na 2 weken een schriftelijk studiekeuzeadvies. Daarin geven wij aan of we denken dat de opleiding geschikt voor jou is. Natuurlijk ga jijzelf ook nadenken of deze opleiding echt wel is wat je er van verwacht had.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 november 2017