Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

In jaar vier ga je afstuderen. De vakken in het vierde jaar, de LiO-stage (Leraar in Opleiding) en het LiO-praktijkonderzoek zijn afhankelijk van de richting waarin je afstudeert. In semester één volg je de laatste beroepsopdracht en leer je wat er allemaal komt kijken bij het leraarschap. Daarnaast verdiep je je in de context van je stageschool. In de eindfase van je opleiding moet je bovendien een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

Vakkenoverzicht jaar 4 

semester 1A

semester 1B

LIO-praktijkonderzoek  LIO-praktijkonderzoek
Metawerk  Metawerk
Minor Minor
Werkplekleren  Werkplekleren 

semester 2A

semester 2B

LIO-praktijkonderzoek  LIO-praktijkonderzoek 
Metawerk  Metawerk 
Minor  Minor 
Werkplekleren Werkplekleren 

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 juni 2017