Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In het derde jaar volg je de cursussen Mondiale Geschiedenis en Omgevingsonderwijs Project-Noord-Holland.

In de beroepsopdracht in semester één van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Deze wordt beoordeeld door middel van bekwaamheidsproef halverwege het jaar.

In  semester twee van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij  Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Daarnaast kies je één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend (havo/vwo) of beroepsgericht onderwijs (vmbo/mbo).

Vakkenoverzicht jaar 3 

semester 1A

semester 1B

Beroepsopdracht A Beroepsopdracht A
Beroepsopdracht B Beroepsopdracht B
Minor Minor 
Mondiale geschiedenis  Mondiale geschiedenis 
Project Noord-Holland Project Noord-Holland 
Werkplekleren Werkplekleren 

semester 2A

semester 2B

Minor Minor

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 11 april 2017