Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In jaar twee begin je aan de hoofdfase. Vakken die je dit jaar volgt zijn o.a.thematische cursussen over Oudheid, Middeleeuwen, Vroegmoderne en Moderne Geschiedenis en Historisch Redeneren.

Ook nu loop je het hele jaar stage en krijg je in elk semester een grote beroepsopdracht. Je verdiept je in hoe leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je kritisch gebruik kunt maken van een lesmethode voor geschiedenis. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool. 

Vakkenoverzicht jaar 2 

semester 1A

semester 1B

Beroepsopdracht  Beroepsopdracht 
Moderne geschiedenis  Moderne geschiedenis 
Vroegmoderne geschiedenis  Nederlandse geschiedenis 
Werkplekleren Vroegmoderne geschiedenis 
  Werkplekleren

semester 2A

semester 2B

Beroepsopdracht Beroepsopdracht 
Kunst van de 10 tijdvakken  Historisch redeneren
Middeleeuwen verdiept  Kunst van de 10 tijdvakken
Oudheid verdiept  Middeleeuwen verdiept 
Vakdidactiek Oudheid verdiept
Werkplekleren Werkplekleren

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 juni 2017