Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de eerstegraads opleiding Leraar Geschiedenis mag je jezelf Master of Education noemen.

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 45267. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de IB-Groep is Master Leraar Geschiedenis, de zogeheten CROHO-naam. Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master.

Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). 

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 11 april 2017