Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de eerstegraads opleiding Leraar Geschiedenis mag je jezelf Master of Education noemen.

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 45267. De officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de IB-Groep is Master Leraar Geschiedenis, de zogeheten CROHO-naam. Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master.

Alle opleidingen in Nederland worden iedere zes jaar getoetst op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie, de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie, kortweg NVAO. Wil je meer weten over de CROHO-benamingen of deze accreditatie? Neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018