Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven

Voordat je je definitief kunt inschrijven voor deze opleiding, dien je te beschikken over een Bewijs van Toelating. Hieronder vind je de stappen voor inschrijving.

Inschrijven

Stuur uiterlijk 19 augustus 2019 een e-mail met je cv naar mastereducation@hva.nl om je aan te melden voor een toelatingsgesprek. Als dit met een positief advies wordt afgerond, krijg je een Bewijs van Toelating. Dit heb je nodig om je te kunnen inschrijven. Je schrijft je vervolgens in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Je inschrijving moet uiterlijk 31 augustus 2019 zijn afgerond. Voor meer informatie ga ja naar www.hva.nl/inschrijven.

Aanmelden losse module

Als je een losse module (contractonderwijs) wilt volgen, meld je je aan bij mastereducation@hva.nl. Je krijgt dan een intakeformulier, dat je samen met je cv en een kopie van je eerste- of tweedegraadsdiploma per e-mail terugstuurt.

De coördinator van de opleiding nodigt je uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken welke module je kunt volgen. Als de uitkomst positief is word je, nadat betaling is geregeld, ingeschreven. Een reguliere student moet zich vóór 1 september van een studiejaar inschrijven, maar als contractstudent kun je je ook tussentijds inschrijven. Houd er hierbij wel rekening mee dat de meeste colleges van het eerste semester in september en die van het tweede in februari beginnen.

Als contractstudent beschik je over dezelfde faciliteiten als reguliere studenten. Je krijgt een HvA-account en een studentenpas.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 november 2018