Hogeschool van Amsterdam

Praktijkplek

Werk je al als leraar in de bovenbouw, dan kun je de opdrachten, het onderzoek en de stage uitvoeren op je eigen school. Ben je tweedegraadsleraar in de onderbouw, dan raden we in het eerste jaar een ‘snuffelstage’ in de bovenbouw aan in verband met een video-opdracht voor Vakdidactiek. 
Het is bijna altijd mogelijk om op je eigen school (of binnen je eigen scholengroep) ruimte te maken voor je opdrachten, onderzoek en stage in de bovenbouw havo/vwo.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 7 januari 2016