Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Je leert wetenschappelijk vakdidactisch onderzoek te lezen, te begrijpen en te vertalen naar je eigen onderwijspraktijk. En je voert je eigen onderzoek uit binnen je school, je vaksectie of je eigen klas. Hiermee lever je een bijdrage aan vernieuwingen binnen je school. Je onderzoek kan ook voor andere scholen bruikbaar zijn.

Je leert op een hoger niveau dan het tweedegraadsniveau onderzoek uit te voeren. In het eerste jaar voer je een bestaand vakdidactisch onderzoek uit in je eigen onderwijspraktijk, met behulp van bijvoorbeeld interviews en observaties. In het tweede jaar gebruik je wat je geleerd hebt voor je eigen onderzoek. Als je wilt kun je je onderzoek laten aansluiten bij bestaand onderzoek van ons Kenniscentrum

Voorbeelden van onderzoeken die door masterstudenten zijn uitgevoerd, kun je vinden op thema in de HvA Kennisbank of de HBO Kennisbank.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 8 juli 2016