Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In het tweede jaar verdiep je je vakkennis met vakken als Sociaal-Economische Geschiedenis, Geschiedenis van Rechtsstaat en Democratie en Historiografie. Vakdidactiek in jaar 2 richt zich op internationaal onderzoek naar vakdidactische ontwikkelingen. In het kader van de onderzoekslijn stel je een Onderzoeksplan op.

Een volledig moduleoverzicht vind je in de Studiegids

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 7 januari 2016