Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

Om je te ontwikkelen als expert in je schoolvak, worden er per semester twee verdiepende vakken aangeboden. In het eerste jaar zijn dat Geschiedfilosofie, en Cultureel Mentale Geschiedenis. Daarnaast wordt de Vakdidactiek behandeld gericht op lesgeven en examineren in de bovenbouw van havo-vwo en leg je de basis op het gebied van de onderzoekslijn met behulp van de module Onderzoeksvaardigheden. Je algemene academische vaardigheden worden getraind in de Basismodule.

Halverwege het tweede semester krijg je een studieadvies van de examencommissie. Bij een positief studieadvies hebben wij er alle vertrouwen in dat je de studie succesvol kunt afsluiten binnen de gestelde tijd. Bij een negatief studieadvies doe je er verstandig aan met de studie te stoppen.

Een volledig moduleoverzicht vind je in de Studiegids

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 30 mei 2017