Hogeschool van Amsterdam

Leraar Geschiedenis

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Geschiedenis. Bachelor, deeltijd

Vraag je je voortdurend af wat het verband is tussen de actualiteit en het verleden? Als jij het belangrijk en leuk vindt om ook anderen daarvoor te interesseren, dan is de opleiding Leraar Geschiedenis misschien iets voor jou.

Deze opleiding biedt een flexibel studieprogramma. Je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de examencommissie. De feitelijke studieduur verschilt per persoon. In het algemeen ronden studenten de opleiding tussen twee en vier jaar af.

Lees meer

Je hebt 42 lesweken per jaar. De colleges zijn ingeroosterd op één dag. Voor jouw opleiding is dit op maandag. Let wel, dit geldt voor het studiejaar 2017-2018. De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding, tentamens en examens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Reken daarnaast op vijftien tot twintig uur zelfstudie per week, wanneer je het volledige studieprogramma volgt.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar geschiedenis kun je lesgeven in het vmbo, en in de onderbouw havo/vwo. Ook biedt het onderwijs je mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van nascholingsprogramma's of een masteropleiding.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4.

Lees meer

Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk op 31 augustus via hva.studielink.nl met je DigiD. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. In december kun je je via deze website inschrijven voor een intake.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding