Hogeschool van Amsterdam

Leraar Frans

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Frans. Bachelor, voltijd

Als leraar Frans laat je je leerlingen zien dat het leren van de Franse taal nuttig is en echt niet moeilijk. Je geeft op een eigentijdse manier les, waarbij je ook gebruikmaakt van films, tv, liedjes, tijdschriften en internet.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een grote beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als docent. Belangrijke vakkenin het eerste jaar zijn onder andere: Français Oral, Français Écrit, Civilisation, Plaisir de Lire, Poésie et Chansons. In beide semesters krijg je een beroepsopdracht. Je gaat op schoolbezoek en maakt kennis met de school en de leerlingen. Eveneens leer je de basis van het lesgeven. In het tweede semester loop je stage op één van onze opleidingsscholen en geef je zelf een aantal lessen (werkplekleren). In het tweede jaar wordt in de beroepsopdrachten veel aandacht besteed aan didactische, pedagogische en onderwijskundige kennis. Bij modulen als Apprentissage du Français werk je verder aan je taalvaardigheden. Daarnaast loop je stage om alles wat je leert meteen in de praktijk te brengen. In het tweede semester van het derde jaar volg je een minor of ga je in Frankrijk studeren met een Erasmus beurs. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten circa 14 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar Frans kun je lesgeven in het vmbo of mbo of in de onderbouw havo/vwo.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4. Heb je een havo-diploma, dan is bij elk profiel Frans een vereiste.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding