Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De opleiding Leraar Frans Tweedegraads duurt vier jaar. In het eerste jaar doe je de propedeuse. Het tweede, derde en vierde studiejaar vormen de hoofdfase. Vanaf het eerste jaar ga je meteen aan de slag op een stageschool. Die focus op de praktijk kom je vervolgens elk studiejaar weer tegen.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren, vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. Naast de Franse taal en cultuur leer je dus ook hoe je les moet geven (vakdidactiek).  Belangrijke vakken en onderdelen in het eerste studiejaar zijn onder andere: Français oral, français écrit en civilisation. In het eerste semester wordt de ontwikkeling van de adolescent behandeld. In het tweede semester loop je stage op een van onze opleidingsscholen en geef je al een aantal lessen. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In beide semesters krijg je een grote beroepsopdracht. In het tweede semester van het derde jaar kies je een minor of ga je in Frankrijk studeren met een Erasmus beurs. Het behalen van de landelijke kennistoets aan het eind van de opleiding is een voorwaarde voor het verkrijgen van je diploma.

In de Studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 21 september 2017