Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In het derde jaar rond je de letterkundelijn af met een essay en bij de lessen taalkunde bestudeer je de invloed van taal op ons leven.

Verder rond je de vakdidactische lijn af met je praktijkdossier (jaar 2 of 3). De  onderzoekslijn en je studie rond je af  met het schrijven van je onderzoeksrapport (jaar 2 of 3).

Hieronder vind je een globaal vakkenoverzicht van jaar 3.

  • Letterkunde
  • Taalkunde

Een volledig moduleoverzicht vind je in de Studiegids

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 juni 2017