Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In het tweede jaar bestudeer je de Franse literatuur van de 18e eeuw tot en met 1945 en besteden we aandacht aan de Europese cultuur.

In de lessen vakdidactiek werk je aan voor de bovenbouw belangrijke thema’s zoals literatuuronderwijs en toetsing & schoolexamens. Bij taalkunde staat taalvernieuwing centraal. Verder werk je aan je praktijkonderzoek, op je eigen school.

Hieronder vind je een globaal vakkenoverzicht van jaar 2.

  • Letterkunde
  • Europese Cultuur
  • Franse Taalkunde
  • Vakdidactiek
  • Onderzoeksplan
  • Praktijkonderzoek

Een volledig moduleoverzicht vind je in de Studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 juni 2017