Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar Frans kun je lesgeven in het vmbo, en in de onderbouw havo/vwo. Ook biedt het onderwijs je mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van nascholingsprogramma's of een masteropleiding tot eerstegraadsleraar Frans.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 oktober 2017