Hogeschool van Amsterdam

Leraar Frans

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Frans. Bachelor, deeltijd

Als leraar Frans laat je je leerlingen zien dat het leren van de Franse taal nuttig is en echt niet moeilijk. Je geeft op een eigentijdse manier les, waarbij grammatica geen doel is maar een tool waarmee je kunt lezen, schrijven en publiceren.

Deze opleiding biedt een flexibel studieprogramma. Je kunt bijvoorbeeld de studie versneld volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen, werkervaring en tijd die je extra kunt investeren. Tijdens de intake bekijk je met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorjelegd aan de examencommissie. De feitelijke studieduur verschilt per persoon. In het algemeen ronden studenten de opleiding tussen twee en vier jaar af.

Lees meer

Je hebt 42 lesweken per jaar. De colleges zijn ingeroosterd op één dag. Voor jouw opleiding is dit op dinsdag. De colleges worden in het eerste en derde jaar gegeven op dinsdag, en in het tweede en vierde jaar op donderdag. De lessen beginnen om 12.00 uur. Let wel; dit betreft het studiejaar 2017 – 2018. De contactijd bij de opleiding bestaat onder meer uit hoor- en werkcolleges, studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding en tentamens. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is circa 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. Reken daarnaast op vijftien tot twintig uur zelfstudie per week, wanneer je het volledige studieprogramma volgt.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar Frans kun je lesgeven in het vmbo, en in de onderbouw havo/vwo.

Lees meer

Diploma havo, vwo of mbo-4.

Lees meer

Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei maar uiterlijk op 31 augustus met je DigiD via hva.nl.studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werk- dagen in beslag. Na aanmelding ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor een intake/studiekeuzecheck.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding