Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Leraar Frans Tweedegraads is in principe een vierjarig traject. De opleiding heeft een flexibel studieprogramma. Ook is het mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring.

Ook is het mogelijk de studie versneld te volgen, afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen en je werkervaring. Tijdens de intake bekijk je samen met één van de opleiders hoe jouw studieprogramma/traject eruit komt te zien. Samen stel je een studiecontract op, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd  aan de examencommissie.  

Deze opleiding kent een innovatieve opzet, waarin de wekelijkse colleges geïntegreerd zijn met plaats- en tijdonafhankelijk leren via een digitale leeromgeving.  

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren (stage), vakkennis en vakdidactiek, en de professionele ontwikkelingslijn. Deze drie pijlers komen in alle fases van de opleiding terug. 

Professionele ontwikkelingslijn en werkplekleren

In de professionele ontwikkelingslijn richt je je aandacht op didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Je houdt je bijvoorbeeld bezig met adolescentiepsychologie en leerlingbegeleiding. De theorie over didactiek (zowel algemene als vakdidactiek) en pedagogiek leer je direct toe te passen tijdens je stage (‘werkplekleren’). Tegelijkertijd werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering als leraar. 

Wanneer je al leraar bent, kun je het werkplekleren uiteraard combineren met je huidige baan. Werk je nog niet in het onderwijs, dan zoek je zelf een stageplek. Soms kun je ook terecht bij een van onze opleidingsscholen. Je loopt dan eerst circa tien dagen stage om te ervaren wat het betekent om voor de klas te staan. 

Belangrijk onderdeel in deze pijler vormen de beroepsopdrachten. Deze voer je uit op de school waar je werkt of stage loopt. Er zijn de volgende beroepsopdrachten:

Bestuderen van het Nederlandse onderwijssysteem aan de hand van een schoolbezoek 

  • Leren van de basis voor het geven van een les Frans
  • Geven van goede lessen spreek- en schrijfvaardigheid en het gebruik van Frans als communicatietaal in de klas 
  • Kritisch bekijken van de lesmethode van het Frans. 
  • Differentiëren in de les

Vakkennis en Vakdidactiek

Bij vakkennis en vakdidactiek krijg je zowel basisvakken als verdiepende vakken. Je werkt aan je taalvaardigheden bij vakken als Français oral en Français écrit. Bij Français oral wordt tijdens de les veel aandacht besteed aan spreekvaardigheid. Aan je luistervaardigheid en je grammatica werk je thuis, via de digitale leeromgeving, op een moment waarop het jou goed uitkomt. Bij vakken als Civilisation, Plaisir de Lire, Apprentissage du Français en Littérature et Culture verdiep je je in de Franse samenleving en in de Franse cultuur.

Minor en afstuderen

Tijdens je studie kies je een afstudeerrichting: algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. Ook kies je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Je rondt de studie af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding) en een praktijkonderzoek. Ook moet je een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen.

In de studiegids vind je uitgebreide informatie over het studieprogramma. Let wel dit is een beschrijving van het standaard studieprogramma zoals dat nu wordt aangeboden. 

Versnellen

In de eerste weken van de opleiding wordt het taalvaardigheidsniveau van iedere deeltijdstudent Frans getoetst waarbij bekeken wordt of vrijstelling van bepaalde modules mogelijk is. Op die manier hoef je geen modules te volgen die je niet nodig hebt en kun je de studie versneld afronden. Deze toets is een aanvulling op de afspraken/vrijstellingen in het studiecontract (zie intake). 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 2 mei 2017