Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Schrijf je in op uiterlijk 1 mei 2018 voor studiejaar 2018-2019. Gebruik hiervoor het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

Drie weken voor de gekozen studiekeuzecheck ontvang je per e-mail het programma van de studiekeuzecheck en de verplichte huiswerkopdracht.
De huiswerkopdracht bestaat uit drie onderdelen;

  • Je maakt een video;
  • Je leest en beantwoordt vragen over een artikel;
  • Je kijkt en maakt notities van een kort webcollege.

Je hebt twee weken de tijd om de huiswerkopdracht te maken en in te leveren (over de precieze wijze van inleveren ontvang je later meer informatie), houd hier dus rekening mee bij het kiezen van een studiekeuzecheck datum.

Heb je het huiswerk niet tijdig gemaakt en ingeleverd dan heb je geen toegang tot de gekozen studiekeuzecheck, je ontvangt meer informatie over de verdere gang van zaken.

De studiekeuzecheck bestaat uit:

  • een college;
  • een praktijkopdracht;
  • een beoordeling (toets of presentatie).

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je een studiekeuzeadvies.

De studiekeuzechecks voor de opleiding Leraar Engels vinden plaats op 12 juni 2018 of 26 juni 2018. Houd alvast rekening in je agenda met deze data.

De studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar Engels en studeren aan een hbo-opleiding de juiste keuze voor je is.

Op de dag dat de studiekeuzecheck plaatsvindt, ben je alvast voor een dagdeel student van onze opleiding. Net als alle andere studenten krijg je dus ook huiswerk, zodat je voorbereid op het college komt. Je bestudeert thuis literatuur, maakt een opdracht en/of bekijkt een webcollege. Een goede leraar Engels is specialist op meerdere gebieden: hij heeft niet alleen een perfecte beheersing van de Engelse taal, maar hij weet ook hoe hij deze kennis kan overbrengen op zijn leerlingen. De studiekeuzecheck valt daarom uiteen in drie delen: schrijfopdracht; kennis van de Engelse taal; aandacht voor algemene beroepsvaardigheden. Tijdens de SKC word je getoetst op alle onderdelen.

Je krijgt na 2 weken een schriftelijk studiekeuzeadvies. Daarin geven wij aan of we denken dat de opleiding geschikt voor jou is. Natuurlijk ga jijzelf ook nadenken of deze opleiding echt wel is wat je er van verwacht had.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 25 oktober 2017