Hogeschool van Amsterdam

Leraar Engels

Opleiding tot leraar v.o. van de 2e gr in Engels. Bachelor, voltijd

Als leraar Engels breng je je leerlingen liefde voor taal en cultuur bij. Ook geef je hen de mogelijkheid om via een wereldtaal te communiceren met mensen uit verschillende culturen. Je beheerst de taal op het niveau van een 'native speaker'. Na het eerste jaar kun je kiezen voor het reguliere traject of het honoursprogramma, waarbij je opgeleid wordt tot leraar voor tweetalig onderwijs.

De tweedegraads lerarenopleidingen rusten op drie pijlers: werkplekleren; vakkennis en vakdidactiek; de professionele ontwikkelingslijn. In de professionele ontwikkelingslijn krijg je elk semester een beroepsopdracht waarin je de theorie over didactiek en pedagogiek direct leert toepassen tijdens je stage bij een opleidingsschool. We noemen deze combinatie van werken en leren ‘werkplekleren’. In het tweede en derde jaar verdiep je je vakkennis en je didactische, onderwijskundige en pedagogische kennis. Ook kies je in het derde jaar een minor. In het vierde jaar studeer je af met een LiO-stage (Leraar in Opleiding), een praktijkonderzoek en een landelijke kennistoets.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten gemiddeld 14 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar Engels kun je lesgeven in het vmbo, mbo en in de onderbouw havo/vwo.

Lees meer

Om toegelaten te worden tot de opleiding Leraar Engels heb je een havo-, vwo- of mbo-4-diploma nodig.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding