Hogeschool van Amsterdam

Jaar 4

In jaar vier ga je afstuderen. Je zult modules volgen zoals: Teaching Methodology, Linguistics in the Classroom en Teaching Literature in Secondary and Further Education.

De vakken die je volgt, de lio-stage (lio is leraar in opleiding) en het onderwerp van je lio-praktijkonderzoek zijn afhankelijk van de richting waarin je afstudeert.

In jaar 4 volg je ook de laatste Beroepsopdracht. Hierin leer je wat er allemaal komt kijken bij het leraarschap en verdiep je je in de context van je stageschool.

In de eindfase van je opleiding moet je bovendien een landelijke kennistoets doen. Het behalen van die toets is een voorwaarde om te kunnen afstuderen. 

Tenslotte werk je je het hele jaar door naar de voorbereiding van je eindassessment, dat door een externe assessor en een docent van de HvA wordt afgenomen. Meer informatie vind je in de studiegids

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 21 maart 2017