Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In jaar drie ga je steeds meer ontdekken wat er zowel in Nederland als wereldwijd gebeurt met het onderwijzen van Engels. Je volgt verdiepende modules uit de leerlijnen letterkunde en taalkunde. Meer informatie over de vakken vind je in de studiegids

In de beroepsopdracht in semester één van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Halverwege het jaar vindt een belangrijk voortgangsgesprek met je mentor plaats.

In  semester twee van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Studenten Engels wordt sterk aangeraden om gebruik te maken van de mogelijkheden om in het buitenland te studeren gedurende de minor. Kijk bij Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 6 juni 2017