Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzechek

Schrijf je in op uiterlijk 1 mei 2019 voor studiejaar 2019-2020. Gebruik hiervoor het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

Drie weken voor de gekozen studiekeuzecheck ontvang je per e-mail het programma van de studiekeuzecheck en de verplichte huiswerkopdracht.
De huiswerkopdracht bestaat uit drie onderdelen;

  • Je maakt een video;
  • Je leest en beantwoordt vragen over een artikel;
  • Je kijkt en maakt notities van een kort webcollege.

Je hebt twee weken de tijd om de huiswerkopdracht te maken en in te leveren (over de precieze wijze van inleveren ontvang je later meer informatie), houd hier dus rekening mee bij het kiezen van een studiekeuzecheck datum.

Heb je het huiswerk niet tijdig gemaakt en ingeleverd dan heb je geen toegang tot de gekozen studiekeuzecheck, je ontvangt meer informatie over de verdere gang van zaken.

De studiekeuzecheck bestaat uit:

  • een college;
  • een praktijkopdracht;
  • een beoordeling (toets of presentatie).

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je een studiekeuzeadvies.

Wanneer vindt de studiekeuzecheck plaats?

De studiekeuzechecks voor de opleiding Leraar Duits vinden plaats op 6 juni 2019 en 27 juni 2019.

Houd alvast rekening in je agenda met deze data. Vanaf januari 2019 ontvang je een e-mail met meer informatie over de studiekeuzecheck en hoe je je moet aanmelden voor een van deze data.  

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terecht komen. Check deze box regelmatig.

De studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar Duits en studeren aan een hbo-opleiding de juiste keuze voor je is.

Op de dag dat de studiekeuzecheck plaatsvindt, ben je alvast voor een dagdeel student van onze opleiding. Net als alle andere studenten krijg je dus ook huiswerk, zodat je voorbereid op het college komt. Je bestudeert thuis literatuur, maakt een opdracht en/of bekijkt een webcollege. Een goede leraar Duits is specialist op meerdere gebieden: hij heeft niet alleen een perfecte beheersing van de Duitse taal, maar hij weet ook hoe hij deze kennis kan overbrengen op zijn leerlingen. De studiekeuzecheck valt daarom uiteen in drie delen: een schrijfopdracht; aandacht voor algemene beroepsvaardigheden; kennis van de Duitse cultuur. Tijdens de SKC word je getoetst op de eerste twee onderdelen.

Je krijgt na twee weken een schriftelijk studiekeuzeadvies. Daarin geven wij aan of we denken dat de opleiding geschikt voor jou is. Het studiekeuzeadvies is niet bindend, maar maakt het voor jou en de opleiding mogelijk om nog één keer te checken of je voor de juiste studie hebt gekozen.

Studiekeuzeworkshop

Ontdek je tijdens je studiekeuzecheck dat de opleiding Leraar Duits toch niet bij je past of heb je twijfels, dan kun je deelnemen aan een gratis studiekeuzeworkshop van 3 uur. In deze workshop ga je in een klein groepje en onder begeleiding van een studiekeuzecoach focus aanbrengen in je studiekeuzeproces. Je neemt je aanvankelijke studiekeuze onder de loep en maakt een studie- en beroepskeuzetest. Na afloop van de workshop heb je een actieplan met concrete stappen die je gaat zetten. Meer informatie over de studiekeuzeworkshop.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 21 september 2018