Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

In het onderwijs is er op dit moment vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde leraren. Als tweedegraads leraar biologie kun je lesgeven in het vmbo, het mbo en in de onderbouw havo/vwo. In het mbo mag je lesgeven in de vakken op het gebied van landschapsbeheer, dier- en plantverzorging, anatomie en fysiologie.

Ook biedt het onderwijs je mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van nascholingsprogramma's of een masteropleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 16 oktober 2017