Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding heeft de ambitie om een maatschappelijk relevant kenniscentrum voor de regio te zijn. De centrale missie is het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek dat voldoet aan de standaarden van kwalitatief goed onderzoek.

De onderzoeks- en (onderwijs)programma's dragen bij aan maatschappelijke ontwikkelingen op onderwijskundig en pedagogisch terrein.

Doel van het professioneel, praktijkgericht onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren en vernieuwen van de beroepspraktijk.

De verzamelde kennis en inzichten kunnen concrete oplossingen geven voor ondervonden praktijkproblemen. Daarmee onderscheidt en profileert het onderzoek van het kenniscentrum zich nadrukkelijk ten opzichte van het academisch theoriegerichte onderzoek van universiteiten.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 13 augustus 2015