Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en studiekeuzecheck

Schrijf je in op uiterlijk 1 mei 2018 voor studiejaar 2018-2019. Gebruik hiervoor het stappenplan. Een verplicht onderdeel van je inschrijving is de studiekeuzecheck. Op studiekeuzecheck vind je alle informatie over regels en uitzonderingen.

De studiekeuzecheck bestaat uit:

  • een online vragenlijst;
  • een college;
  • een praktijkopdracht;
  • een beoordeling (toets of presentatie).

Daarnaast maak je kennis met je aanstaande medestudenten en docenten.

Op basis van het resultaat van de verschillende onderdelen krijg je een studiekeuzeadvies.

De studiekeuzechecks voor de opleiding Leraar Bedrijfseconomie vinden plaats op 24 april 2018 of 4 juni 2018. Houd alvast rekening in je agenda met deze data.

De studiekeuzecheck is de laatste check of de opleiding Leraar bedrijfseconomie en studeren aan een hbo-opleiding de juiste keuze voor je is.

Op de dag dat de studiekeuzecheck plaatsvindt, ben je alvast voor een dagdeel student van onze opleiding. Net als alle andere studenten krijg je dus ook huiswerk, zodat je voorbereid op het college komt. Je bestudeert thuis literatuur, maakt een opdracht en/of bekijkt een webcollege. De studiekeuze heeft tot doel  te checken of de gekozen studie wel echt bij jou past(vandaar de benaming SKC “Studiekeuzecheck”). Dat doen we aan de hand van een aantal opdrachten die je thuis kunt voorbereiden en bij ons op de HVA moet doen of laten zien. Deze check bestaat uit: 

  1. Wiskunde toets  (inhoudelijke koppeling) 
  2. Beroepsopdracht (koppeling met jouw toekomstig beroep)

Je krijgt na 2 weken een schriftelijk studiekeuzeadvies. Daarin geven wij aan of we denken dat de opleiding geschikt voor jou is. Natuurlijk ga jijzelf ook nadenken of deze opleiding echt wel is wat je er van verwacht had.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 25 oktober 2017