Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In jaar twee begin je aan de hoofdfase. Vakken die je dit jaar volgt zijn: Marktonderzoek, Vermogensrecht, Bedrijfseconomie, Boekhouden en Algemeen Economische vakken.

Er zijn twee  excursies naar Antwerpen (eendaagse excursie) en Istanbul (meerdaagse excursie), Turkije. We bezoeken scholen en vergelijken hun lesmethode met die van ons. In Istanbul gaan we ook een bedrijf bezoeken, dat  een groot gedeelte van onze kleding maakt.

Ook nu loop je het hele jaar stage en  krijg je in elk semester een grote beroepsopdracht. Je verdiept je in hoe leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je kritisch gebruik kunt maken van een lesmethode voor je vakgebied. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 20 maart 2017