Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In de beroepsopdracht in semester één van jaar drie leer je hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Tijdens je stage werk je verder aan je persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Deze wordt beoordeeld door middel van bekwaamheidsproef halverwege het jaar.

In semester twee van jaar drie volg je een minor. Een minor is een keuzeprogramma van een halfjaar ter verbreding of verdieping van je studie. Kijk bij  Minoren voor meer informatie over de mogelijkheden. De opleiding biedt je de mogelijkheid om binnen de minorruimte de bevoegdheid tweedegraads leraar Bedrijfseconomie te verkrijgen. Zo kun je afstuderen met twee bevoegdheden.

Ook kies je in het derde jaar één van de afstudeerrichtingen algemeen vormend (havo/vwo) of beroepsgericht onderwijs (vmbo/mbo).

Vakkenoverzicht jaar 3 

Semester 1A

Semester 1B 

Beroepsopdracht A Beroepsopdracht A
Beroepsopdracht B Beroepsopdracht B
Minor Minor
Belastingrecht Onderwijs(visie) en samenleving
Vakdidactiek: Actief leren Vakdidactiek: Context en concept leren

Semester 2A

Semester 2B

Minor Minor 
Werkplekleren Werkplekleren

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 11 april 2017