Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In jaar twee begin je aan de hoofdfase. Vakken die je dit jaar volgt zijn: Marktonderzoek, Vermogensrecht, Bedrijfseconomie, Boekhouden en Algemeen Economische vakken

Er zijn twee  excursies naar Antwerpen (eendaagse excursie) en Istanbul (meerdaagse excursie, Turkije. We bezoeken scholen en vergelijken hun lesmethode met die van ons. In Istanbul gaan we ook een bedrijf bezoeken, dat  een groot gedeelte van onze kleding maakt. 

Ook nu loop je het hele jaar stage en  krijg je in elk semester een grote beroepsopdracht. Je verdiept je in hoe leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je kritisch gebruik kunt maken van een lesmethode voor je vakgebied. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool. 

Hieronder vind je een overzicht van de vakken die je in het tweede jaar volgt: 

Vakkenoverzicht jaar 2 

Semester 1A

Semester 2B

Bedrijfsadministratie: Handelsonderneming AE: Modellen
Beroepsopdracht  Bedrijfseconomie: Kosten
Commerciële Economie: Marktonderzoek en Statistiek Beroepsopdracht
Werkplekleren Vakdidactiek: Rekendidactiek
  Vermogensrecht
  Werkplekleren

Semester 2A

Semester 2B

Economische orde en groei AE: Geld en banken
Bedrijfsadministratie: Industriële boekhouding Arbeid
Beroepsopdracht Beroepsopdracht
Vakdidactiek: Denken en doen Vakdidactiek: Denkvaardigheden
Werkplekleren Werkplekleren

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 14 maart 2017