Hogeschool van Amsterdam

Titel en diploma

Na de succesvolle afronding van de opleiding eerstegraads leraar Algemene Economie mag je jezelf Master of Education noemen.

Deze opleiding is bij de IB-Groep bekend onder code 45275. De  officiële naam van deze opleiding waaronder deze bekend is bij de  IB-Groep is Master Leraar Algemene Economie, de zogeheten CROHO-naam.  Meer informatie over de mastertitel vind je onder praktische zaken/bachelor-master.  

Meer informatie over de CROHO-benamingen en de accreditatie van de opleiding kun je terugvinden op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze afdeling Studievoorlichting. 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 5 april 2017