Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

In het derde jaar wordt bij Bedrijfseconomie 2 aandacht besteed aan de organisatorische aspecten van de (school)organisatie.

Achtergronden van eerder behandelde economische theorieën komen aan bod  bij het vak Geschiedenis van het Economisch Denken. In het laatste jaar rond je bovendien je vakdidactisch onderzoek af. In dit onderzoek kijk je met een wetenschappelijke blik naar een vakdidactisch probleem.

De vakken die je in het derde jaar volgt, zijn:

  • Bedrijfseconomie 2
  • Geschiedenis Economisch Denken/Inleiding Wetenschapsfilosofie

Een volledig moduleoverzicht vind je in de Studiegids

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 juni 2017