Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In het tweede jaar wordt er verdieping gegeven op de economische theorieën. Macro Economie en Verzorgingsstaat zullen voortbouwen op de macro-economische vakken uit het eerste jaar.

Ook de speltheorie waar tegenwoordig veel aandacht voor is in het havo- en vwo-programma wordt uitvoerig behandeld. Verder zal voor het vak Management en Organisatie het intern financieel beleid centraal staan.

Hieronder staat een overzicht van de vakken in jaar 2:

  • Vakdidactiek
  • Onderzoeksplan
  • Bedrijfseconomie 1
  • Speltheorie
  • Macro-economie
  • Praktijkdeel
  • Verzorgingsstaat

Een volledig moduleoverzicht vind je in de Studiegids.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 28 juni 2017