Hogeschool van Amsterdam

Jaar 1

In het eerste jaar staan de algemeen economische vakken centraal en wordt er een basis gelegd voor het doen van onderzoek. Bij vakdidactiek wordt er aandacht besteed aan de (nieuwe) vakinhoud in de bovenbouw havo-vwo en aan de benodigde vaardigheden voor deze doelgroep.

Daarnaast maak je je werktheorie: jouw visie op het leraarsvak en je eigen ontwikkeling daarin. Aan het eind van het eerste semester volgt een gesprek over je werktheorie. Mede aan de hand van de behaalde studieresultaten formuleert de studiebegeleider namens de examencommissie een studieadvies. Bij een negatief studieadvies doe je er verstandig aan met de studie te stoppen. Bij een positief studieadvies hebben wij er alle vertrouwen in dat je de studie succesvol kunt afsluiten binnen de gestelde tijd. Vooropgesteld dat je ook in de gelegenheid bent en blijft om er voldoende tijd voor vrij te maken.

Hieronder staat een overzicht van de vakken in jaar 1:

  • Basis Macro: Monetaire Theorie
  • Basis Macro: Openbare Financiën
  • Basis Micro: Micro-Economie
  • Europa, Globalisering en Ontwikkelingssamenwerking
  • Onderzoeksvaardigheden
  • Vakdidactiek
  • Internationale Economische Betrekkingen en Financiële Markten

Een volledig moduleoverzicht vind je in de Studiegids

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 14 maart 2017