Hogeschool van Amsterdam

Losse modules

De masteropleidingen van de HvA bieden de mogelijkheid tot het volgen van losse modules uit het onderwijsaanbod. Contractstudenten kunnen aanschuiven bij reguliere studenten.

Deze manier van studeren is interessant voor docenten die:

  • zich willen bijscholen;
  • een ander vak willen volgen dan waartoe ze bevoegd zijn;
  • willen kijken of de reguliere Masteropleiding iets voor hen is;
  • de opleiding deels in eigen tempo willen volgen;
  • zich komend studiejaar willen inschrijven en alvast willen beginnen.

Zie voor meer informatie de Regeling contractonderwijs.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juli 2016