Hogeschool van Amsterdam

Jaar 2

In jaar 2 begin je aan de hoofdfase. De vakken hebben een verdiepend karakter en worden niet meer thematisch maar op verschillende schaalniveaus aangeboden: eigen omgeving, Nederland, Europa en wereld. In het blok Europa worden bijvoorbeeld een aantal sociaal-geografische thema’s uit jaar 1 behandeld waaronder Politieke Geografie, Culturele Geografie en Bevolkingsgeografie. Eveneens ga je op veldwerk naar Marokko, voor een periode van 2 weken. De kosten voor dit veldpracticum bedragen rond de € 800.  

Ook nu loop je het hele jaar stage en krijg je in elk semester een grote beroepsopdracht waarbij je je verdiept in de manier waarop leerlingen leren en hoe je effectief met de leerstof bezig kunt zijn. Ook leer je hoe je gebruik kunt maken van een lesmethode voor je vakgebied. Wat je hier leert, breng je direct in de praktijk op je stageschool. 

Vakkenoverzicht jaar 2 

Semester 1A

Semester 1B

Beroepsopdracht 3A Beroepsopdracht 3B
Europa: Mens en milieu Europa: Eenheid in verscheidenheid 
Geografische vaardigheden verdiept Nederland: cultuurlandschappen
Nederland: geologie van Nederland Veldpracticum cultuurlandschap

Semester 2A

Semester 2B

Beroepsopdracht 4A Beroepsopdracht 4B
Nederland: Ruimtelijke ordening Nederland: Ruimtelijke ordening
Veldpracticum Marokko Wereld: praktijk
Wereld: praktijk Wereld: theorie
Wereld: theorie Werkplekleren
Werkplekleren  

 

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 september 2018