Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Collegegeld

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven.

Overige kosten

Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor boeken, readers en vak benodigdheden. Deze komen uit op ongeveer € 600 per jaar. Daarnaast zijn er verplichte excursies naar de Ardennen, Marokko en Europa. De kosten daarvan bedragen voor de Ardennen circa € 275. Voor de excursies naar Marokko en Europa moet je rekening houden met ongeveer € 800 per excursie. 

Tegemoetkoming Leraren

Als je een lerarenopleiding volgt, kom je mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming leraren. Dit is een tegemoetkoming in het cursus- of collegegeld en in de andere studiekosten. De studentendecaan vertelt je of je ervoor in aanmerking komt.

Studiefinanciering

Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 2 mei 2017